Θόρυβος και Ακοή

Το προαναφερθέν έλλειμμα ακοής αποτελεί το μόνο είδος βαρηκοΐας που μπορεί να προληφθεί. Ο πιο απλός τρόπος είναι με τη χρήση κατάλληλης προστασίας (Ωτασπίδες) και με την αποφυγή άσκοπης έκθεσης σε δυνατούς ήχους.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα που προκύπτουν.